"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Aktualności

 

Składki ZUS 2019

Wysokość składek ZUS obowiązujących w 2019 roku za miesiące styczeń-grudzień 2019 r.
 

Ulga termomodernizacyjna - nowość 2019

Z dniem 01.01.2019 roku ustawodawca wprowadził nową ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 

Stawki ZUS - 2018

Stawki ZUS obowiązujące od 01.01.2018.
 

Oświadczenie o rezydencji podatkowej w związku z CRS

Ustawa z dnia 09 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która implementuje do krajowego porządku prawnego m.in. dyrektywę Rady 2014/107/UE
 

Zasady obliczania podaku na zasadach ogólnych - 2018

Od 01.01.2018 roku została podwyższona tzw. kwota wolna od podatku do wysokości 1.440 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8.000 zł), z jednoczesnym utrzymaniem degresywnej kwoty zmniejszającej podatek.
 

Amortyzacja jednorazowa - zmiany

Amortyzacja jednorazowa - zmiany 2018. Limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (art. 22...
 

Nowa struktura JPK obowiązująca od 01.01.2018

Nowa struktura JPK obowiązująca od 01.01.2018.Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy oraz podatników, u ...
 

Limity w działalności gospodarczej na 2018 rok.

Limity w działalności gospodarczej na 2018 rok.
 

Przesłanki wskazujące na istnienie nieprawidłowości lub przestępstwa przy dostawie towarów

Jeżeli zostanie ustalone przez właściwe organy, że podatnik nie działał w dobrej wierze lub że nie podjął wszystkich racjonalnych środków leżących w jego mocy w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadziła do udzia...
 

Przekazanie przedmiotu z majątku podatnika celem uregulowania jego zobowiązań podatkowych...

Przeniesienie własności nieruchomości przez podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz Skarbu Państwa państwa członkowskiego lub jednostki samorządu terytorialnego takiego państwa, następujące, tytułem zapłaty zaległości podatkowych, nie stanow...

Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia