"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Aktualności

 

KORONAWIRUS - ZMIANA ZASAD PRACY KANCELARII

Szanowni Państwo, od dnia 16 marca 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Kancelaria działa w systemie pracy zdalnej.
 

Składki ZUS 2019

Wysokość składek ZUS obowiązujących w 2019 roku za miesiące styczeń-grudzień 2019 r.
 

Ulga termomodernizacyjna - nowość 2019

Z dniem 01.01.2019 roku ustawodawca wprowadził nową ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 

Stawki ZUS - 2018

Stawki ZUS obowiązujące od 01.01.2018.
 

Oświadczenie o rezydencji podatkowej w związku z CRS

Ustawa z dnia 09 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która implementuje do krajowego porządku prawnego m.in. dyrektywę Rady 2014/107/UE
 

Zasady obliczania podaku na zasadach ogólnych - 2018

Od 01.01.2018 roku została podwyższona tzw. kwota wolna od podatku do wysokości 1.440 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8.000 zł), z jednoczesnym utrzymaniem degresywnej kwoty zmniejszającej podatek.
 

Amortyzacja jednorazowa - zmiany

Amortyzacja jednorazowa - zmiany 2018. Limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (art. 22...
 

Nowa struktura JPK obowiązująca od 01.01.2018

Nowa struktura JPK obowiązująca od 01.01.2018.Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy oraz podatników, u ...
 

Limity w działalności gospodarczej na 2018 rok.

Limity w działalności gospodarczej na 2018 rok.
 

Przesłanki wskazujące na istnienie nieprawidłowości lub przestępstwa przy dostawie towarów

Jeżeli zostanie ustalone przez właściwe organy, że podatnik nie działał w dobrej wierze lub że nie podjął wszystkich racjonalnych środków leżących w jego mocy w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadziła do udzia...

Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia