"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Aktualność "Amortyzacja jednorazowa - zmiany"

dodano: 2018-01-08

Nowe limity jednorazowej amortyzacji

 

 Limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (art. 22d ust. 1, art. 22e ust. 1 i 2, 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 oraz art. 22k ust. 9 ustawy PIT) od stycznia 2018 roku został podwyższony z 3.500 zł do 10.000 zł..

Jednocześnie wyłączono  z kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy PIT).

W stosunku do powyższego wyłączenia ustawodawca zapowiada zmiany, które częściowo przywrócą prawo do naliczania kosztów. Zmiany będą miały obowiązywać z mocą wsteczną od 01.01.2018.
Napisz do nas


Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia