"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Aktualność "Nowa struktura JPK obowiązująca od 01.01.2018"

dodano: 2018-01-08

Nowa struktura JPK_3 (obowiązuje od 01.01.2018).

 

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji dla podatku od towarów i usług przewidziany jest w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Uregulowanie to nie przewiduje wzoru ewidencji, jednak powinna ona umożliwiać prawidłowe ustalenie kwoty podatku. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą:

kwoty określone w art. 90 ustawy, czyli kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego;

dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania;

wysokość podatku należnego;

 

kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej;

w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art.

138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Nowe brzmienie ust 3 art. 109 weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności:

dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

wysokości kwoty podatku należnego,

korekt podatku należnego,

kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego,

korekt podatku naliczonego,

kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,

dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodane.

 

Reguła walidacji – nie jest możliwe przesyłanie pliku JPK_VAT w którym określono cel złożenia jako 0,1,2 itp. więcej niż jeden raz za dany okres. Należy przez to rozumieć: poprzez 0 oznaczamy pierwotną wersję JPK_VAT za dany miesiąc, pierwszą korektę oznaczamy jako 1 a kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy jako 2,3,4 itd.

 

Źródło: mf.gov.pl
Napisz do nas


Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia