"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Aktualność "Oświadczenie o rezydencji podatkowej w związku z CRS"

dodano: 2018-01-14

Oświadczenie o  rezydencji podatkowej  w związku  z CRS

Ustawa z dnia 09 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która implementuje do krajowego porządku prawnego m.in. dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Dyrektywa 2014/107/UE na poziomie Unii Europejskiej wdraża Common Reporting Standard (CRS)

Ustawodawca nałożył na instytucje finansowe, obowiązek zgłaszania i gromadzenia informacji podatkowych ich klientów.

Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów i wymiana tych informacji pomiędzy poszczególnymi krajami zainteresowanymi.

CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia