"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Aktualność "Stawki ZUS - 2018"

dodano: 2018-01-18

Składki za styczeń - grudzień 2018 r.

Rodzaj składki

Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia 
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne **
 

 846,91 zł

 781,60 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
 

 3554,93 zł

 319,94 zł

Fundusz Pracy 
 

 65,31 zł 

  65,31 zł

 

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018);

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku wynosi 4443 zł

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

*** Wysokość składki zdrowotnej została ustalona,  po podaniu w dniu 17.01.2018 przez GUS wysokości wynagrodzenia za czwarty kwartał 2017 roku ( 4739,91 zł), która jest podstawą obliczania składki zdrowotnej na 2018 rok. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku.

 

Od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe rachunki dla wpłat składek zostaną zamknięte, a każdy przedsiębiorca będzie je przekazywać na swój numer rachunku składkowego (NRS). Po tym numerze ZUS będzie identyfikować wpłatę. Dlatego tak ważne jest, aby na przelewie podać prawidłowy NRS.

W wyszukiwarce kont znajdującej się pod adresem :

https://www.eskladka.pl/

można sprawdzić nr konta.

 
Napisz do nas


Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia