"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Aktualności

 

Przekazanie przedmiotu z majątku podatnika celem uregulowania jego zobowiązań podatkowych...

Przeniesienie własności nieruchomości przez podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz Skarbu Państwa państwa członkowskiego lub jednostki samorządu terytorialnego takiego państwa, następujące, tytułem zapłaty zaległości podatkowych, nie stanow...
 

Wdowcy nie nabywają powtórnie udziału w majątku wspólnym

Sąd potwierdził, że wdowcy dziedziczący po małżonku nie nabywają powtórnie udziału w nieruchomości , którą uprzednio nabyli do majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową.
 

Wymagane dane w ewidencji VAT_JPK

Od 1 stycznia 2017 roku weszło w życie nowe brzmienie ust 3 art. 109 Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanyc...
 

Składki ZUS obowiązujące w 2017 roku

Składki prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy w...
 

Nowa strona Kancelarii

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej naszej Kancelarii. Mamy nadzieję, że przyjemny dla oka wygląd oraz wzbudzające zainteresowanie treści zachęcą Państwa do skorzystania z naszej oferty.

Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia