"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Aktualność "Ulga termomodernizacyjna - nowość 2019"

dodano: 2018-12-31

NOWA ULGA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCHZ dniem 01.01.2019 roku ustawodawca wprowadził nową ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.


Ulga dotyczy przedsięwzięć termomodernizacyjnych w tych budynkach i będzie miała zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych po 01.01.2019 roku.


 Ulga polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o wartość wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53.000 PLN. Skorzystać z niej będą mogli   podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej, liniowy (według 19% stawki podatku) oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.


Szczegóły dotyczące mechanizmu działania nowej ulgi znajdują się w  Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r., pod poz. 2246, w którym opublikowano ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wskazana ustawa wprowadza nowy art. 26h, który reguluje tzw. ulgę termomodernizacyjną.


Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia