"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Doradztwo podatkowe

 • Konsultacje dotyczące polskiego prawa podatkowego,
 • Rozliczenia PIT przedsiębiorców i osób indywidualnych,
 • Doradztwo w procesach zakładania oraz likwidacji firm (działalność gospodarcza, spółki prawa handlowego),
 • Wybranie optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności,
 • Optymalizacja formy opodatkowania firmy,
 • Bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • Audyt podatkowy (weryfikacja rozliczeń podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług),
 • Nadzór księgowy, w którego ramach realizowana może być:
  • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych
  • weryfikacja poprawności ujęcia operacji gospodarczej w księgach rachunkowych ze względu na prawo rachunkowe i podatkowe oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej (deklaracje, sprawozdania finansowe, raporty),
  • doradzanie pracownikom działu księgowego firmy Klienta,
  • konsultacje podczas kontroli skarbowych, podatkowych i ZUS
  • udzielanie ustnych informacji dotyczących rachunkowości oraz prawa podatkowego
 • Sporządzanie wniosków o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 • Sporządzanie zeznań, deklaracji, pism oraz wszelkiego rodzaju ewidencji dla celów podatkowych
 • Udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa, oraz w sprawach innych wymagających konsultacji,.
 • Udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
 • Kompleksowe naliczanie i kontrola prawidłowości rozliczania oraz dokumentowania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT ( transakcje krajowe, wewnątrzwspólnotowe, pozaunijne, sprzedaż wysyłkowa, procedury szczególne)
 • Określanie i kontrola prawidłowości opodatkowania, podstaw stawek podatkowych, zastosowanych ulg i zwolnień
 • Analiza merytoryczna kosztów działalności pod kątem zasadności ich poniesienia i związku z uzyskanym przychodem
 • Doradztwo przy określaniu strategii podatkowej działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego, przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń podatkowych
 • Udzielanie porad w celu łagodzenia skutków niewłaściwych działań zarówno podatników, jak i organów podatkowych
 • Analiza opłacalności inwestycji pod kątem ich skutków podatkowych
 • Szacowanie ryzyka podatkowego, towarzyszącego poszczególnym transakcjom zawieranym w ramach prowadzonej działalności (transakcje krajowe, wewnątrzwspólnotowe, eksport, import) ,
 • Reprezentowanie przed organami podatkowymi,
 • Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi

<< powrót

Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia