"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Doradztwo prawne

Szeroko rozumiana pomoc prawna w zakresie:

Prawo cywilne
 • sporządzanie umów
 • uczestnictwo doradcy z Kancelarii w procesie negocjacji umów
 • dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów
 • zastępstwo procesowe Klientów przed sądami powszechnymi w trybie art. 87 kpc
 • sporządzanie pism procesowych
 • udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii prawnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i orzecznictwo sądów

Prawo handlowe
 • sporządzanie umów i statutów spółek prawa handlowego, rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie wniosków oraz innej dokumentacji związanej z podejmowaniem i prowadzeniem działalności
 • obsługa i przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek, tj. zgromadzeń zarządów oraz rad nadzorczych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • reprezentacja w sporach z pracownikami
 • zastępstwo procesowe Klientów w sporach na tle stosunku pracy
 • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzeń oraz innych aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy
 • reprezentacja przed Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
<< powrót

Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia