"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zależności od wybranego zakresu dla danego rodzaju ksiąg.

Mała księgowość
I podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym: ewidencjonowanie dokumentów zakupu, ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży oraz ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych (PK, DW),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • przygotowanie planu amortyzacji,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • rozliczanie rejestru przebiegu samochodów,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych,
 • sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów.

II ryczałt ewidencjonowany
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie deklaracji dla podatku VAT,
 • sporządzanie zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu,
 • udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez obowiązujące przepisy prawne,

III karta podatkowa/ ewidencje VAT
 • prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT ,
 • sporządzanie deklaracji dla podatku VAT,
 • sporządzanie zeznania rocznego,
 • udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez obowiązujące przepisy prawne,

Pełna księgowość
I księgi handlowe
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • przygotowanie faktur sprzedaży,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • przekształcanie sprawozdań na inne standardy rachunkowości,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz z instytucjami kontrolnymi.
<< powrót

Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia