"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Rozliczenia ZUS, Kadry i płace

 • sporządzamy listy płac z naliczonymi obciążeniami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczania składek ubezpieczenia społecznego na wydzielone fundusze
 • rozliczamy pracowników z wykorzystania przysługujących im urlopów, zwolnień lekarskich i innych świadczeń przewidzianych prawem
 • kontrolujemy przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przekazujemy wymagane deklaracje, sprawozdania i informacje do Urzędu Skarbowego
 • przesyłamy elektroniczne dane klienta do ZUS
 • przekazujemy naszym klientom zlecenia płatnicze oraz informacje dotyczące wysokości kwot należnych z tytułu podatku od wynagrodzeń i składek w terminach przewidzianych stosownymi przepisami
 • sporządzamy roczne informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT – 40, PIT-8C)
 • sporządzamy informacje o osiągniętych zarobkach dla pracowników w celu przyznania emerytury lub renty, w tym ustalenie kapitału początkowego z funduszu ubezpieczeniowego pracownika, przygotowanie wniosków o ustalenie kapitału początkowego (RP-7, RP-6, KP-1)
 • sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe, aktualizacyjne i rozliczeniowe oraz raporty dla ZUS
 • uaktualniamy bazy danych dla potrzeb ZUS dotyczące pracodawcy, pracowników oraz naliczonych i odprowadzonych składek ubezpieczenia społecznego
 • sporządzamy informacje oraz sprawozdania dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego, w szczególności: Z-01, Z-03, Z-06, Z-10, Z-12, Z-KW

dodatkowo:
Kompletujemy informacje:
 • z akt osobowych pracowników
 • z list wynagrodzeń
 • z innych dokumentów pracowniczych potwierdzających wypłaty wynagrodzeń, zobowiązania podatkowe i z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i funduszu socjalnego.
<< powrót

Kancelaria Prawno-Podatkowa Katarzyna Oziębłowska Doradca Podatkowy

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
Email:
doradca.podatkowy@ozieblowska.pl
Telefon:
602 770 701, 58 623 00 71
Projekt i wykonanie BerMar multimedia